<
>

De Vrienden Kring/BSV De Semmelstee Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen tel: 050-5267217


 

 

 

 

Damclub D.V.K. De Vrienden Kring

Speellokaal B.S.V. De Semmelstee Semmelweisstraat 182

Telefoon 050-5267217

Clubavond donderdag

aanvang 19.45 uur

aanwezig zijn bij voorkeur tussen 19.15 en 19.30 uur

Contributie per maand 4 euro.

Algemene Verordening Gegevensbescherming kan worden aangevraagd bij de secretaris